Illetékszabály változások

A kormány által október 18-án benyújtott adótörvény-változásokat tartalmazó törvényjavaslat alapján 2014. január 1-jétől az illetékszabályok több ponton is módosulnak.A változások közül a legfontosabbak a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságokra vonatkozó szabályokhoz, illetve egyes illetékmentességek szigorí-tásához kapcsolódnak. A kormány 2010. január 1-jével általánosan illetékkötelessé tette a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkezőtársaságban fennálló vagyoni betétek megszerzését.2011. július 15-től az illetékköteles ügyletek köre jelentősen leszűkült: a jelenleg is hatályos szabályozás alapján csak abban az esetben terheli visszterhes vagyonátruházási illeték a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzését, ha a megszerzett társaság főtevékenysége épületépítési projekt szervezése, vagy más, ingatlanhasznosítási tevékenység. A kormány által benyújtott javaslat alapján – az illeték-elkerülés lehetőségének csökkentése érdekében – januártól a megszerzett társaság cégjegyzékben feltüntetett főtevékenységétől függetlenül minden esetben visszterhes vagyonátruházási illeték-kötelezettség alá esne az olyan társaságok vagyoni betétjének legalább 75 százalékos megszerzése, amelyeknek a mérlegében a kimutatott eszközök értékének összegéből a belföldi ingatlanok értéke több mint 75 százalék, vagy amelyek olyan gazdálkodó szervezetben rendelkeznek legalább 75 százalékos közvetlen vagy közvetett részesedéssel, amely teljesíti az előző feltételt. Tehát a javaslat nemcsak a korábban bevezetett, főtevékenységhez kötött illetékmentesség eltörlését eredményezné, hanem újraszabályozná a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság fogalmát is. Míg a hatályos szabályozás értelmében belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságnak minősül minden olyan gazdálkodó szervezet, melyek belföldön lévő ingatlantulajdona, vagy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezetben legalább 75 százalékos – közvetett, vagy közvetlen – részesedése van, addig a kormány javaslata alapján a jövőben a minősítés során az ingatlan értékének a társaság vagyonában fennálló aránya is jelentőséggel bírna.


Forrás: ingatlanhirek.hu