Bújtatott ingatlanadók Budapesten

Az önkormányzatok háromféle címszó alatt szednek adót az állampolgároktól ingatlantulajdonuk után: ez lehet építményadó, telekadó és kommunális adó. Míg utóbbi a vidéki városokban meglehetősen gyakran előfordul, addig Budapesten csak elvétve találkozunk ezzel az adónemmel. A tavalyi évben ugyan két önkormányzat, a III. és a XIV. kerület is bevezette, azonban Zuglóban már nem kell fizetni, mivel visszavonták a rendeletet.


Nézzük, hogy melyik budapesti kerület esetében milyen terhek nehezednek az ingatlantulajdonosokra!

Kommunális adó


II. kerület
Az adó mértéke, ha a lakás (lakásbérlemény) kiegészítő
helyiségek nélküli hasznos alapterülete:
- 80m2-t nem haladja meg: 9 000 Ft/év
- nagyobb, mint 80m2, de nem haladja meg a 100m2-t:
16 000 Ft/év
- nagyobb, mint 100m2: 17 245 Ft/év
Mentességet csak 70 éven felüliek kapnak, 6 ezer forint
erejéig, de csak akkor, ha a lakás a lakcímnyilvántartás
szerint a lakóhelyük.


III. kerület
A magánszemélyek kommunális adójának mértéke
ingatlanonként 25 628 Ft/év.
Ugyanakkor mentességet élvez azon ingatlan, mely
után a tulajdonosnak építményadó-fizetési vagy
telekadó-fizetési kötelezettsége keletkezett, illetve
melynek tulajdonosa a kerületben az év első napján
bejelentett lakcímmel rendelkezik és a lakást nem adja
bérbe.


IV. kerület
Az adó mértéke 2013-ban lakásonként, lakásbérleti
jogonként: 18 420 Ft/év.
Mentes az adó alól az a magánszemély
tulajdonábanálló lakás, amelynek tulajdonosa (több

tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) az
év első napján a kerületben bejelentett lakóhellyel
rendelkezik.


XII. kerület
- 40 m2-t meghaladó, de 80 m2-t meg nem haladó
lakás után 13 900 Ft/év
- 80 m2-t meghaladó, de 120 m2-nél nem nagyobb
lakás után 19 900 Ft/év
- 120 m2-nél nagyobb lakás esetén 25 500 Ft/év.
Az önkormányzat kedvezményt biztosít a kiskorú
gyermeket nevelő adóalanyoknak arra a lakásra,
amelyben életvitelszerűen élnek. A kedvezmény a lakás
hasznos alapterületéből vonható le:
- egy gyermekre 20 m2
- két gyermekre 40 m2
- három vagy annál több gyermek esetén gyermeken-
ként további 12 m2


XXII. kerület
Az adó évi mértéke lakásonként, illetőleg lakásbérleti
jogonként 25 628 Ft/év, azonban minden lakásméretre
különböző mértékű kedvezményt határoz meg az
önkormányzat, mely alapján az alábbi számok jönnek
ki:
- 60 négyzetméternél kisebb lakás esetén 9245 Ft/év
- 60-120 négyzetméter között 13 245 Ft/év
- 120 négyzetméter fölött 21 000 Ft/év
- 200 négyzetméter fölött 25 628 Ft/év.
Kedvezményt az egyedül élő nyugdíjasok kaphatnak,
mégpedig 50 százalékost.

Építményadó és telekadó
Építményadót már jóval több kerület vet ki, összege
viszont alacsonyabb, és alapvetően mentességet
élveznek az ingatlantulajdonos magánszemélyek:
normál esetben - tehát általában az olyan ingatlanok-
ban, melyekben életvitelszerűen, nem cégként
bejelentve lakik a tulajdonos, azaz nem szerepel az
ingatlan székhelyként, telephelyként a hatósági
nyilvántartásban - nem kell megfizetni - jelezte a Balla
Ingatlanirodák vezetője.
Kőbányán nyitották csak egy kicsit tágabbra az
adófizetők körét, ezért is idézzük a vonatkozó szabályt:
"A X. kerületben mentességet kap a lakásban
lakóhellyel rendelkező tulajdonos és a tulajdonosnak a
lakásban bejelentett lakóhellyel rendelkező egyenes ági
hozzátartozója után személyenként 30 m2, de legalább
100 m2 hasznos alapterület". Ez azt jelenti, hogy 100
négyzetméteres lakás után adót fizetni, illetve egy
négytagú család esetén ez 120 négyzetméterre
változik.
A szabályozás tehát eltérő, a részletek miatt érdemes
átnézni a vonatkozó önkormányzati rendeleteket, vagy
megkérdezni az ügyfélszolgálatokat. Az építményadó
összegei egy négyzetméterre vonatkozóan:

• I. kerület 1558 Ft
• III. kerület 1550 Ft
• IV. kerület 1380 Ft
• V. kerület 1485 Ft
• VI. kerület 1500 Ft
• VII. kerület 1722 Ft
• VIII. kerület 1580 Ft
• IX. kerület 500 Ft
• X. kerület 1169 Ft
• XI. kerület 1500 Ft
• XII. kerület 1720 Ft
• XIII. kerület 1620 Ft
• XIV. kerület 1160 Ft
• XVIII. kerület 1260 Ft
• XX. kerület 1658 Ft
• XXIII. kerület 1324 Ft (100 m2-ig)
• 1517 Ft (101-1000 m2)
• 1658 Ft (1001 m2 felett)


Az adófizetésről fontos tudni, hogy az építményadóra
és a kommunális adóra vonatkozó adókötelezettség a
használatbavételi engedély jogerőre emelkedését,
illetve a tulajdonos tulajdonjogának - haszonélvezeté-
nek, bérleti jogának - megszerzését követő év első
napján keletkezik - hívta fel a figyelmet Balla Ákos.

Erre lakásvásárlásnál figyeljenek az új tulajdonosok,
valamint arra is, hogy az adót bevallani az
adókötelezettség keletkezését követő 15 napon belül
kell. A kommunális adó önbevallással működik, azaz
nem értesít senkit az önkormányzat, hogy adót kellene
fizetnie, ugyanakkor, ha valaki mégsem teszi, akkor öt
évre visszamenőleg bírságot vethetnek ki rá


Forrás: ingatlanhirek.hu