NE HAGYJUK MAGUNKAT FÉLREVEZETNI!

 

A belső hőszigetelés alkalmazásának veszélyei

 

A társasházban élők bizony igen eltérő anyagi lehetőséggel bírnak. Amíg egyeseknek nem jelent gondot a homlokzati hőszigeteléshez, a nyílászárók cseréjéhez, illetve az esetleges épületgépészeti felújításhoz szükséges összeg megteremtése, addig másoknak a közös lakóházi költségek kizetése is komoly nehéz-ségbe ütközik. Ez utóbbiak számára csábítónak tűnik egy olyan alternatíva, ami lényegesen olcsóbban ad megoldást a fűtési költségek
csökkentésére, különösen akkor, ha a javaslat nem tér ki azon hátrányos következményekre, amelyek a jóhiszemű felhasználónak és szomszédjainak a jövőben, jelentős károkat okozhat. A beltéri hőszigetelési rendszerek már több évtizede komoly fejtörést jelentenek nemcsak a lakosság, de a hőszigetelő rendsz-erek fejlesztőinek is. Mivel a belső oldali hőszigetelés csak jelentős kockázatokat és problémákat magában hordozó részme-goldása lehet egy épület hőszigetelésének, ezért alkalmazása csak és kizárólag olyan helyeken jöhetne szóba körültekintő és gondos tervezést, hő- és páratechnikai méretezést követően, ahol más lehetőség nincs a szerkezet hőátbocsátásának a csökkentésére (pl. műemlék jellegű homlokzatok). Pórul járhat-nak tehát azok, akik hisznek a műszakilag megalapozatlan „reklám ízű” csábításnak, s belevágnak egy olyan megoldásba, amellyel több kárt okoznak mint hasznot. Akik pedig szándékosan megtévesztik a felhasználókat azzal, hogy elhallgatják termékeik hátrányos tulajdonságait és alkalmazási korlátait, nemc-sak etikai vétséget követnek el. A Magyar Építőkémia és Vakolatszövetség (MÉSZ) homlokzati hőszigetelő rendszerekkel (THR) foglalkozó munkacsoportja jelenleg 15 tagot
számlál, akik kivétel nélkül a jelentősebb hazai vakolatgyártók és THR rendszergazdák képviselői. A Szövetség alapcéljai között szerepel, a minőség melletti elkötelezettség és az ezirányú egységes fellépés, részben a jól felfogott érdekeik védelme, részben az etikát-lan piaci magatartás visszaszorítása céljából. A MÉSZ tehát ezúton kívánja felhívni, mindazok gyelmét, akik még az épületük hőszigetelése előtt állnak, fontolják meg döntésüket, mielőtt
a beltéri hőszigetelő rendszereket, illetve panelt alkalmaznák, s amellett, hogy elolvassák, illetve meghallgatják a gyártói ajánlást, kérjék el a termék minőségi tanúsítványát is, melyben rögzítve vannak azok az alkalmazási feltételek
is, amit esetleg elhallgatnak. Ilyen információ lehet például a termék tűzvédelmi minősítése, az, hogy alkalmazásukhoz elengedhetetlen előzetes hő- és páratechnikai számítás, valamint, hogy nem alkalmazhatók iparosított jellegű épületekben (panelokban).

Milyen kockázatot vállal az, aki a belső hőszigetelést
alkalmazza, s milyen hátrányokkal számolhat?

 

- Folyamatos téli fűtés esetén a hőszigeteléssel ellátott falszerkezet belső falfelületi hőmérséklete hidegebb lesz a hőszigeteletlen állapothoz képest, ami párakicsapódást eredményezhet, mely az egészséget károsító penészképződés előfeltétele


- A hideg térbe kizárt falazat hőingadozása fokozottabb lesz, mint ha azt külső hőszigetelés védené, ez növeli a falazat hőmozgását, nagyobb igénybevételt okozva a szerkezetnek; az ily módon tartósan 0 C° alá került falrészben
fagyáskárok keletkezhetnek

- A belső hőszigetelésekor általában csak a homlokzati fal belső felülete kerül leszigetelésre. Be kell látni, hogy így a csatla-kozó szerkezetek, a falazatot körbe vevő alsó és felső födém, valamint az azt körülvevő fő-, vagy térelhatároló falazatok nem kapnak szigetelést. Ezek a felületek ebben az esetben potenciális és koncentrált hőhídakká válnak! A belső szigetelés miatt alacsonyabb hőmérsékletű homlokzati falrészhez csatlakozó szerkezetek csomópontjai lehűlnek és fokozottabban kezdődhet meg a páralecsapódás az érintett sarkokban, a mennyezet és a padló perem-
részein. A páralecsapódás tartós, 5-6 napos fennállása esetén a penészedés is beindul.


- Az előbbi hatás miatt a lakáselválasztó falak csatlakozási élei mentén szintén beindulhat a penészképződés akár a szomszédos lakásban is


- Páratechnikai szempontból alapelv, hogy a külső határoló szerkezetek egyes rétegei (külső-belső burkolati, illetve. hőszigetelő rendszerekkel együtt), belülről kifele haladva egyre kisebb ellenállást tanúsítsanak a páraáthatolással szemben. A csak belül alkalmazott EPS lapos hőszigetelő panelek egyes rétegei ezt a szabályt nem tudják
teljesíteni maradéktalanul.

- A hőszigeteléssel ellátott falszerkezeteken – csak energia megta-karítás szempontjából – valóban indierens, a hőszigetelésnek a helyzete, vagyis hogy a falon kívül, belül, vagy szendvics szerkezetként, közbensőleg van –e elhelyezve. Az eredményt csupán a hőszigetelés(ek) összvastagsága, illetve az anyagtulajdonságok (hővezetési tényező) határozzák meg. A téli passzív, napsugárzási energia hasznosítása szempontjából azonban, a belső hőszigetelésekkel eltakart szerkezetek (falak, födémek), mint hőtároló tömegek nem vehetők gyelembe, vagyis rontják az adott épület energiamérlegét.


- Ezen EPS lapos hőszigetelő rendszerek belső alkalmazhatósága meglehetősen korlátozott az esetleges csepegve égés és a várható füstképződés mérgező hatása miatt. A pontos alkalmazási feltételeket csak szabványos tűzvédelmi osztályba sorolási vizsgálattal lehet meghatározni. Például az „E” tűzvédelmi osztályú minősítésű belső hőszigetelő panel, - ami nem tévesztendő össze az épületek, anyagok tűzveszélyességi osztály az „E” (nem tűzveszélyes) kategóriájával – nem alkalma-zható mennyezeteken és belső falakon, (ha az menekülési útvonalak falazata), továbbá akkor sem, az ilyen módon hőszigetelt épületrész I-III. tűzállósági fokozatú tűzszakaszba esik.


- A szigetelés mögé került elektromos, elektron-ikai és gázvezetékeket át kell szerelni, a vonat-kozó tűzvédelmi és egyéb előírásoknak megfelelően. A hideg oldalra (szigetelés mögé) került vezetékek és azok szerelvényei esetében
számolni kel pára kondenzációval is, amely elektromos vezetékek esetében zárlatosságot is okozhat.


- A belső hőszigetelés területet vesz el a hasznos alapterületből, akadályozza a különböző berendezési tárgyak felerősítését.Talán a legismertebb – elsősorban a médiarek-lámoknak köszönhetően - beltéri hőszigetelő panel gyártója, az alábbiak szerint, félrevezető tájékoztatást ad termékrendszeréről, illetve elhallgat az alkalmazásával kapcsolatos fontos információkat: